Kontaktné informácie

Meno
Tihányi Juraj, PhDr. PhD., MPH
Vysoká škola
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta verejného zdarvotníctva
Adresa
Limbová 12, 833 03 Bratislava
Telefón
02/5937 0827