Kontaktné informácie

Meno
Tománek Ľubor, Mgr., PhD.
Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu
Adresa
Nábr. Gen. Svobodu 9, 814 69 Bratislava
Telefón