Kontaktné informácie

Meno
Tóth Jaroslav, Mgr. PhD.
Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta
Adresa
Odbojárov 10, 832 32 Bratislava
Telefón
02/50117209, 02/50117119