Kontaktné informácie

Meno
Uhel Jaroslav, prof. PaedDr. ArtD.
Vysoká škola
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta
Adresa
Ružová 13, 974 11 Banská Bystrica
Telefón
048/4464 958