Kontaktné informácie

Meno
Ušiak Jaroslav, doc. Mgr., PhD.
Vysoká škola
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
Adresa
Kuzmányho 1, 974 01 Banská Bystrica
Telefón
048/4461 223, 048/4461 614