Kontaktné informácie

Meno
Veľas Andrej, doc. Ing. PhD.
Vysoká škola
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta bezpečnostného inžinierstva
Adresa
ul. 1. mája 32, 010 26 Žilina
Telefón
041/5136 650