Kontaktné informácie

Meno
Vojtková Mária, doc. Ing. PhD.
Vysoká škola
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky
Adresa
Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava
Telefón
02/6729 5724