Kontaktné informácie

Meno
Vranovičová Beáta, RNDr. PhD.
Vysoká škola
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied
Adresa
Nám.J.Herdu 2, 917 01 Trnava
Telefón
033/5665 326