Kontaktné informácie

Meno
Candrák Juraj, doc. Ing., PhD.
Vysoká škola
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Adresa
Tr. A.Hlinku 2, 949 76 Nitra
Telefón
037/6414 297