Kontaktné informácie

Meno
Jurík Milan, Mgr. PhD.
Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta
Adresa
Bartókova 8, 811 02 Bratislava
Telefón