Kontaktné informácie

Meno
Purcz Pavol, doc. RNDr. PhD.
Vysoká škola
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta
Adresa
Vysokoškolská 4, 042 00 Košice
Telefón
055/6024 387