Kontaktné informácie

Meno
Brocková Katarína, Dr. habil., JUDr. Ing., LL.M, PhD.
Vysoká škola
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta medzinárodných vzťahov
Adresa
Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava
Telefón
02/6729 5407