Kontaktné informácie

Meno
Gurčík Ľubomír, prof. Ing., CSc.
Vysoká škola
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu
Adresa
Katedra ekonomiky, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
Telefón
037/6414 595