Kontaktné informácie

Meno
Jurkovič Filip, Mgr. art., ArtD.
Vysoká škola
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení
Adresa
Trieda SNP 59, 974 01 Banská Bystrica
Telefón