Kontaktné informácie

Meno
Šoltés Lukáš, Ing., PhD.
Vysoká škola
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií
Adresa
Ilkovičova 2, 842 16 Bratislava
Telefón