Kontaktné informácie

Meno
Mašlárová Martina, Mgr. art., PhD.
Vysoká škola
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Adresa
Ventúrska 3, 813 01 Bratislava
Telefón