Kontaktné informácie

Meno
Cviklovič Vladimír, doc. Ing., PhD.
Vysoká škola
Slovenská poľnohospodárska univezita v Nitre, Technická fakulta
Adresa
Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
Telefón
037/6415 783