Kontaktné informácie

Meno
Špániková Barbora, Mgr. art. ArtD.
Vysoká škola
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení
Adresa
Horná 95, 974 01 Banská Bystrica
Telefón
048/4320 116