Kontaktné informácie

Meno
Šolc Marek, doc. Ing., PhD.
Vysoká škola
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
Adresa
Ústav materiálov a inžinierstva kvality, Park Komenského 11, 042 00 Košice
Telefón
055/6022 703