Kontaktné informácie

Meno
Novák Patrik, Ing., PhD.
Vysoká škola
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky
Adresa
Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava
Telefón