Kontaktné informácie

Meno
Tiňo Radko, doc. Ing., PhD.
Vysoká škola
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Adresa
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Telefón
02/59325 621