Kontaktné informácie

Meno
Gálik Branislav, prof. Ing., PhD.
Vysoká škola
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Adresa
Ústav výživy a genomiky, Tr. A. Hlinku 2, 949 76
Telefón