Kontaktné informácie

Meno
Kyšeľa Kamil, Ing., PhD., Ing.-Paed. IGIP
Vysoká škola
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
Adresa
Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov, Park Komenského 19, 040 01 Košice
Telefón
055/602 2960