Kontaktné informácie

Meno
Bachratý Hynek, RNDr. PhD.
Vysoká škola
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatky, Katedra softvérových technológií
Adresa
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
Telefón
044/4304 317