Kontaktné informácie

Meno
Bereta Martin, Ing., PhD.
Vysoká škola
Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva
Adresa
Nám. A.Hlinku 48, 034 01 Ružomberok
Telefón
02/6729 5520