Kontaktné informácie

Meno
Boorová Brigita, Ing., PhD.
Vysoká škola
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu
Adresa
Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava
Telefón
051/7470 520