Kontaktné informácie

Meno
Boržíková Iveta, doc. PaedDr., PhD.
Vysoká škola
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta športu, Katedra športovej edukológie a humanistiky
Adresa
17.novembra 15, 080 01 Prešov
Telefón