Kontaktné informácie

Meno
Brezina Pavol, doc. Mgr., PhD.
Vysoká škola
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta, Katedra hudby
Adresa
Dražovská 4 , 949 01 Nitra
Telefón
033/5565 567