Kontaktné informácie

Meno
Brix Richard, PhDr., PhD.
Vysoká škola
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta sociálnych vied
Adresa
Bučianska 8173/4/A, 917 01 Trnava
Telefón
02/5930 3547