Kontaktné informácie

Meno
Buchová Holičková Zuzana, Mgr. et Mgr.art., ArtD.
Vysoká škola
Vysoká škola múzických umení, Hudobná a tanečná fakulta, Centrum výskumu HTF
Adresa
Zochova 1, 813 01 Bratislava
Telefón
02/5924 4104