Kontaktné informácie

Meno
Burda Eduard, doc. JUDr., PhD.
Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnicka fakulta
Adresa
Šafárikovo námestie 6, 810 00 Bratislava
Telefón
035/3260 777