Kontaktné informácie

Meno
Csiba Peter, Dr. habil. RNDr., PhD.
Vysoká škola
Univerzita J. Selyeho v Komárne, Fakulta ekonómie a informatiky
Adresa
Hradná ul. 167/21, 945 01 Komárno
Telefón
037/641 5783