Kontaktné informácie

Meno
Cviklovič Vladimír, doc. Ing., PhD.
Vysoká škola
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická fakulta
Adresa
Tr. A.Hlinku 2, 949 76 Nitra
Telefón
055/6026 164