Kontaktné informácie

Meno
Čekanová Anna, PhDr. PhD.
Vysoká škola
Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta
Adresa
Rampová 7, 041 21 Košice
Telefón
055/234 3252