Kontaktné informácie

Meno
Čorejová Tatiana, Dr.h.c.prof. Ing., PhD.
Vysoká škola
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Katedra spojov
Adresa
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
Telefón
033/5939 361