Kontaktné informácie

Meno
Dědová Mária, doc. PhDr., PhD.
Vysoká škola
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta
Adresa
Hornopotočná 23, 917 01 Trnava
Telefón
037/6415 079