Kontaktné informácie

Meno
Ďurkovičová Jana, JUDr. PhD.
Vysoká škola
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Adresa
Tr.A.Hlinku 2, 949 76 Nitra
Telefón
055/6022 251