Kontaktné informácie

Meno
Fedor Pavol, prof. Ing. PhD.
Vysoká škola
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky
Adresa
Letná 1/9, 042 00 Košice
Telefón