Kontaktné informácie

Meno
Figulová Andrea, Mgr., PhD.
Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied
Adresa
Mlynské Luhy 4, 821 05 Bratislava
Telefón