Kontaktné informácie

Meno
Fridrichová Petra, Mgr., PhD.
Vysoká škola
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky a andragogiky
Adresa
Ružová 13, 974 11 Banská Bystrica
Telefón
033/593 9518