Kontaktné informácie

Meno
Frišták Vladimír, doc. RNDr., PhD.
Vysoká škola
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, Katedra chémie
Adresa
Priemyselná 4, 918 43 Trnava
Telefón
02/3277 7109