Kontaktné informácie

Meno
Fronc Gašpar, Mgr.
Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Kňazský seminár sv. Gorazda
Adresa
Samova 14, 949 01 Nitra
Telefón
037/6408 868