Kontaktné informácie

Meno
Gallik Ján, doc. PhDr. PhD.
Vysoká škola
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta stredoeurópskych štúdií
Adresa
Dražovská 4 , 949 74 Nitra
Telefón
037/6414 331