Kontaktné informácie

Meno
Gálik Branislav, prof. Ing., PhD.
Vysoká škola
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Ústav výživy a genomiky
Adresa
Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
Telefón