Kontaktné informácie

Meno
Graca Martin, Mgr. PhD.
Vysoká škola
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie
Adresa
Nám. J.Herdu 2, 917 01 Trnava
Telefón
02/50117407