Kontaktné informácie

Meno
Greguš Michal, doc. RNDr. PhD.
Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu
Adresa
Odbojárov 10, P.O.Box 95, 820 05 Bratislava
Telefón
033/5939 493