Kontaktné informácie

Meno
Hišem Cyril, prof. ThDr., PhD.
Vysoká škola
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach
Adresa
Hlavná 89, 040 01 Košice
Telefón