Kontaktné informácie

Meno
Hybská Helena doc. Ing., PhD.
Vysoká škola
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a environmentalistiky
Adresa
T.G. Masaryka 24, 960 01 Zvolen
Telefón
041/513 5563