Kontaktné informácie

Meno
Jančíková Eva, Dr. habil. Ing., PhD.
Vysoká škola
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta medzinárodných vzťahov, Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie
Adresa
Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava
Telefón
02/9020 1001