Kontaktné informácie

Meno
Jurík Milan, Mgr., PhD.
Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta
Adresa
Bartókova 8, 811 02 "Bratislava
Telefón
033/5565 243